top of page
Square Stage

Удирдамж. Мэдлэг. Дэмжлэг.

Энд танд зориулав

10 DAYS TO GO!.png

ЖИЧ: ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БҮРИЙН ОНЛАЙН БУЮУ ОФЛАЙН ХУРАЛ БҮРИЙГ БҮТЭН ВИДЕО БҮРТГҮҮЛНЭ (ОЮУТНУУД МӨН БИЧЖ БОЛНО) НИЙГМИЙН СЭТГЭГДЭЛ БҮР ДЭЭР ХААНА БАЙНА.
Гүйцэтгэх захирал ноён. РОХАН МАХИЖА, МУМБАЙ СУРГАЛТЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН ДАНС!

ТӨЛБӨРИЙГ ХҮН БҮРТ БИЧИГЭЭР WHATSAPP / ЭСВЭЛ ОЛОН МЭДЭЭЛЭЛИЙН ЧАТ, ЭСВЭЛ УТАС, ИНТЕРНЭТИЙН АЖИЛЛАГАА, ХЭДИЙН АЖИЛТАНД БУЙ ХҮНД БУЮУ ИНТЕРНЭТ ХҮНД БАТАЛГАА ӨГСӨН ДАРАА ТӨЛБӨГӨНӨ. БИДНИЙ ШИЙДСЭН ҮЕД ХЭЗЭЭД ӨӨРЧЛӨГДӨХ БАЙГУУЛЛАГЫН НӨХЦӨЛ!

ОЛОН УЛСЫН ДАСГАЛЖУУЛАГЧ РОХАН МАХИЖА
ШАТР, РУБИКИЙН ШОО, АБАКУС

  • Rohan Makhija #R | Mumbai Training Institute | Pinterest
  • Rohan Makhija #R | Mumbai Training Institute | Linkedin
  • YouTube
  • download (1)
  • Rohan Makhija #R | Mumbai Training Institute | Twitter
  • Rohan Makhija #R | Mumbai Training Institute | Facebook
  • Rohan Makhija #R | Mumbai Training Institute | Whatsapp
  • Rohan Makhija #R | Mumbai Training Institute | Call
  • Rohan Makhija #R | Mumbai Training Institute | Mail
bottom of page